Atelier Ädelsmide

Atelier Ädelsmide är ett galleri med butik och verkstad för smycken och corpus som drivs av silversmederna Caroline Lindholm och Helena Sandström. I de anrika lokalerna har silversmide utövats ända sedan 1940-talet då Sigurd Persson en gång startade smedjan.
Atelier Ädelsmide är en plattform för samtida konsthantverk, samarbeten och inspiration!
Atelier Ädelsmide

Foto: