Studio K18 är en nyöppnad galleri- och ateljéverksamhet på Kocksgatan 18. Bakom satsningen står sex konsthantverkare utbildade på Handarbetets Vänner, med ambitionen att driva en levande verksamhet där textilt hantverk står i fokus. 
Studio K18 is a newly opened gallery and studio on Kocksgatan 18. Behind the initiative are six artisans trained at Handarbetets Vänner, with the ambition of running a vital center where textile craft is in focus.

StudioK18 • Utställning • Clara Cardell, Katrin Bartfai Jansson

Back to Top