Ansökan till Stockholm Craft Week är nu stängd

Till och med 12 april finns möjlighet att ansöka om att arrangera en programpunkt under Sveriges hetaste evenemang för samtida konsthantverk! I år går Stockholm Craft Week av stapeln 2–6 oktober och bjuder som vanligt på det bästa inom fältet. Besked om programpunkten blir en del av årets evenemang ges i slutet av april.

Vad erbjuder Stockholm Craft Week?

 • Att bli en del av varumärket Stockholm Craft Week.
 • Pressbearbetning och marknadsföring genom anlitad PR-byrå.
 • Ett digitalt marknadsförings-kit att sprida i de egna kanalerna.
 • Affischer och flyers.
 • Nätverksmöjligheter och branschaktiviteter

Vad kostar det?

 • Det är avgiftsfritt att ansöka till och medverka i Stockholm Craft Week 2024.
 • Din verksamhet står själv för eventuella omkostnader som den egna programpunkten innefattar.

Vad bidrar du med?

 • Att arrangera en eller flera programpunkter.
 • Att skicka in text- och bildmaterial till oss enligt deadline.
 • Att synliggöra Stockholm Craft Week via de egna och dina medverkandes kommunikationskanaler.

Vad gäller för årets ansökan?

Kriterier programpunkt

 • Ska relatera till samtida konsthantverk.
 • Ska hålla hög innehållsmässig och konstnärlig kvalitet.
 • Ska ha geografiskt fokus på Stockholmsregionen.
 • Ska pågå minst två dagar
 • Det kostar inget ansöka till eller att medverka i Stockholm Craft Week. Din verksamhet står själv för eventuella omkostnader som den egna programpunkten innefattar.

Bedömning programpunkt

 • Programpunkten bedöms av styrgruppen utifrån de kriterier som satts upp.
 • Aktuella, innovativa och undersökande projekt värdesätts.
 • Antalet medverkande aktörer är begränsat.
 • Styrgruppen* motiverar inte ett eventuellt avslag.

Deadline 12 april 2024

 • Ansök om att arrangera en programpunkt senast 12 april. Ansökningar efter deadline beaktas inte.
 • Om programpunkten blir godkänd har du möjlighet att i ett senare skede och inom ramen för Stockholm Craft Week’s kriterier, komplettera din programpunkt med t.ex. konstnärssamtal, visning eller liknande.

Frågor?

* Styrgruppen består av: Maj Sandell, Konsthantverkscentrum • Björn Nordin, Svensk Form • Hanna Grill, Konsthantverkarna