Stockholms Hantverksförening är en näringspolitisk organisation med Stockholms hantverkare i fokus. I över 170 år har föreningen värnat om hantverksföretag, yrkesutbildning och yrkesskicklighet, samt arbetat för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer, myndigheter och institutioner.
Stockholms Hantverksförening (Stockholm Craft and Small Business Association) monitor the interests of small business and workshops within craft. They promote co-operation and contact between individual members, public organizations and institutions, and strive to improve the status and conditions for crafts in all disciplines.

www.hantverkarnastockholm.se

Stockholms Hantverksförening • Sofia Björkman, Landskap • Foto: Urban Jören

Back to Top