Stockholms Hantverksförening
Stockholms Hantverksförening är en näringspolitisk organisation med Stockholms hantverkare i fokus. I 175 år har föreningen värnat om hantverksföretag, yrkesutbildning och yrkesskicklighet, samt arbetat för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer, myndigheter och institutioner.
The purpose of Stockholms Hantverksförening (Stockholm Craft and Small Business Association) is to watch over the interests of craft workshops and small business, take an active role in commercial policy, promoting handicrafts, training, professional skills and to improve the status and conditions for crafts in all disciplines. We promote co-operation and contact between individual members, public organizations and institutions.

www.hantverkarnastockholm.se

Hantverkarna Stockholm • Hantverket • Foto: Thron Ullberg
Back to Top