Konstnärernas Riksorganisation
Konstnärernas Riksorganisation bildades 1937 och företräder idag över 3 400 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. De arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer, bland annat genom att driva bild- och formkonstnärernas intressen i samhällsdebatten, främja skäliga avtal och arbetsvillkor, utveckla och stärka arbetsmarknaden och stötta medlemmar med rådgivning och kompetensutveckling.

The Artists' Association of Sweden (Konstnärernas Riksorganisation), founded in 1937, is an organization for professional visual artists, crafts artists and designers. The main task of the Artists' Association of Sweden is to represent Swedish visual artists in political issues concerning art and artists' financial and social situation and to counsel our members regarding work-related issue.

www.kro.se
KRO • Fler utställningsplatser för konsthantverk, Eva Månsson
Back to Top