Konstnärernas Riksorganisation
Konstnärernas Riksorganisation bildades 1937 och företräder idag över 3 400 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. De arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer, bland annat genom att driva bild- och formkonstnärernas intressen i samhällsdebatten, främja skäliga avtal och arbetsvillkor, utveckla och stärka arbetsmarknaden och stötta medlemmar med rådgivning och kompetensutveckling.
The Artists' Association of Sweden (Konstnärernas Riksorganisation), founded in 1937, is an organization for professional visual artists, crafts artists and designers. The main task of the Artists' Association of Sweden is to represent Swedish visual artists in political issues concerning art and artists' financial and social situation and to counsel our members regarding work-related issue.

www.kro.se
Panelsamtal / Panel discussion Gör plats för konsthantverk! / Make space for craft art!
7 oktober 14.30-16.00
Kostnad / Cost • Fri entré, begränsat antal platser / Free entry, limited number of seats
Besöksadress / Visiting address Nationalmuseum (Södra Ljusgården), Södra Blasieholmshamnen 2, Stockholm
Medverkande / Artists Linda Marie Karlsson, Knut Astrup Bull, Cilla Robach, Agneta Linton, Rut-Malin Barklund, Jenny Edlund, Petter Rhodiner
Om • En förutsättning för ett levande konsthantverksfält är att professionella konsthantverkare har möjlighet att ställa ut sina verk och låta dem möta en publik. Beslutet att lägga ner Gustavsbergs konsthall, som länge varit ett viktigt centrum för utställningar och samtal om konsthantverk, skapade ett stort tomrum. Men nedläggningen har också inneburit att nya platser för konsthantverk har uppstått.
Konstnärernas Riksorganisation bjuder nu in till ett samtal om konsthantverkets plats i staden. Särskilt inbjudna talare är Cilla Robach, chef för Samlingsenheten på Nationalmuseum, och Knut Astrup Bull, curator vid Nasjonalmuseet i Oslo. Därefter följer ett panelsamtal med tre konsthantverkare, som lyfter frågan vad som kan göras för att skapa fler och bättre platser för konsthantverk i Stockholm och andra städer. Moderator är Agneta Linton, frilansande curator och prefekt på Kungliga Konsthögskolan. Efter panelsamtalet erbjuds deltagarna en guidad visning av konsthantverket på Nationalmuseum.
Om medverkande Linda Marie Karlsson, konsthantverkare och vice ordförande Konstnärernas Riksorganisation • Knut Astrup Bull,  kurator för konsthantverk vid Nationalmuseet i Oslo • Cilla Robach, chef för Samlingsenheten på Nationalmuseum • Rut-Malin Barklund, ägare och utställningsproducent för Barklund & Co • Jenny Edlund, konsthantverkare • Petter Rhodiner, konstnär, medgrundare av Dotdotdot och Konsthantverkspodden
Moderator: Agneta Linton, frilanskurator och prefekt vid Kungliga Konsthögskolan.
About A prerequisite for a vibrant and thriving arts and crafts field is that professionals within the field have the opportunity to exhibit their work and have it seen by an audience. The decision to close the Gustavsberg Konsthall, which had long been an extremely important center for exhibitions of and discussions about crafts, created a major void. But the closure has also meant that new venues for arts and crafts have emerged.
Konstnärernas Riksorganisation invites you to a discussion on the place of arts and crafts in the city. Keynote speakers are Cilla Robach, Head of Collections at the Nationalmuseum, and Knut Astrup Bull, Curator at the Nasjonal Museum in Oslo. The discussion is followed by a panel discussion that will raise the question of what can be done to create more and better places for arts and crafts in Stockholm and other cities. No pre-registration is required. Free admission. Limited number of seats. First come, first served. After the panel discussion, participants will be offered a guided tour of the crafts at the National Museum.
About artists Linda Marie Karlsson, craft artist and vice chairman of The Artists' Association of Sweden • Knut Astrup Bull, curator of craft art at Nasjonalmuseet in Oslo • Cilla Robach, Head of Collections at the Nationalmuseum • Rut-Malin Barklund, owner and exhibition producer at Barklund & Co • Jenny Edlund, craft artist • Petter Rhodiner, artist and cofounder of Dotdotdot and Konsthantverkspodden.
Moderator: Agneta Linton, freelance curator and head of the Royal Academy of Arts.
KRO • Fler utställningsplatser för konsthantverk, Eva Månsson
Back to Top