Konstnärernas Riksorganisation

Konstnärernas Riksorganisation bildades 1937 och företräder 3 500 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi är den enda organisationen som arbetar med att ta till vara bild- och formkonstnärers fackliga, yrkesmässiga, ekonomiska och sociala intressen.
Konstnärernas Riksorganisation

Foto: Freepik-licens