Vävgruppen Studio Supersju

Vävgruppen Studio Supersju bildades 2016 och består av sex stycken vävare: Siri Pettersson, Ia Centerhall, Miriam Parkman, Vega Määttä Siltberg, Mirjam Hemström och Arianna Funk. Idag verkar de från tre olika ateljéer i Stockholm och Skåne. Med utställningar och offentliga gestaltningar verkar de för väven och den textila konsten i en ny tid.
Vävgruppen Studio Supersju