Linus Ersson

Linus Ersson är en samtida konsthantverkare född 1970 och baserad i Stockholm. Han tog sin MFA från keramikavdelningen vid Konstfack (Högskolan för konst, konsthantverk och design) i Stockholm 1998. Han har haft fyra separatutställningar i Stockholm och Oslo och har två gånger fått uppdrag från Konstnärsnämnden i Sverige. Som medlem i Svenska Konsthantverksgruppen, ‘We Work In A Fragile Material’ har han producerat utställningskoncept, marknadsfört dem och ställt ut i New York, London, Oslo och Stockholm.
Linus Ersson

Foto: