Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum är den enda renodlade yrkesorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare i Sverige, och en av tre aktörer bakom Stockholm Craft Week. Organisationen arbetar med att stärka det svenska konsthantverket genom att marknadsföra och synliggöra sina drygt 750 medlemmar i olika sammanhang, både i Sverige och resten av världen.
Konsthantverkscentrum

Foto: Konsthantverkscentrum