Kandidatprogram Smycke och Corpus: Ädellab, Konstfack

Smycke och Corpus: Ädellab c/o Hallwylska

Studenter och nyutexaminerade studenter från Konstfacks kandidatprogram Smycke och Corpus: Ädellab tolkar Hallwylska museets samlingar i egna verk. De utställda verken, som tillkommit under de senaste tre åren, har kurerats för att gå i dialog med det historiska Hallwylska huset. Verken synliggör narrativ och möjligheter om vad smycken och corpus är och kan vara.
Kandidatprogram Smycke och Corpus: Ädellab, Konstfack