Evelina Björnqvist & Ida Kjällquist

Evelina Björnqvist är materialbaserad konstnär och formgivare. Hon arbetar i trä- och keramik samt med installation. Genom materialöversättningar och skalförskjutningar undersöker hon vardagliga interaktioner mellan människa och ting. Ida Kjällquist är dansare, koreograf och producent. Hennes konstnärliga metoder tar avstamp i improvisation, i det oväntade och outforskade. I hennes senare dansprojekt har hon undersökt den koreografisk potential i vardagliga rörelser i relation till objekt och taktilitet.
Evelina Björnqvist & Ida Kjällquist

Foto: