Undisciplined
Undisciplined. Crafting Conversations är en podcast utvecklad av Veronika Muráriková i samarbete med den Amsterdambaserade tidningen Current Obsession. Podd-serien dokumenterar transdisciplinära konst- och hantverksmetoder. Under Stockholm Craft Week lanseras Social Clubs – en rad informella och djupgående samtal, runt om i Stockholm. Programpunkten genomförs med stöd av Kulturrådet och Current Obsession.

Undisciplined. Crafting Conversations is a podcast developed by Veronika Muráriková in collaboration with Amsterdam based magazine Current Obsession. This audio series documents bold and curious transdisciplinary art/craft practices. During Stockholm Craft Week, Undisciplined will launch a series of informal in-depth conversations – Social Clubs that will take place throughout the city of Stockholm. The event is supported by Kulturrådet and Current Obsession.

Webbsida
www.undisciplinedpodcast.com

Instagram
www.instagram.com/undisciplinedpodcast
www.instagram.com/veronikamurarikova

Panelsamtal och mingel / Panel discussion and mingling Collective Crafting – panel talk
5 oktober 18.00-19.00 och mingel 19.00-19.30
Besöksadress / Visiting address IASPIS/Konstnärsnämnden (The Swedish Arts Grants Committee),  Maria Skolgata 83, Stockholm
Kostnad / Cost  Gratis men begränsat antal platser/ Free of charge but a limited number of seats
Moderator • Veronika Muráriková (SVK)
Panelists • Amanda Pinatih (NL), James Taylor-Foster (UK), Maria Ragnestam (SE), Sarah Darro (USA), Zoe Black (Ngāpuhi, Ngāti Hine, Pākehā) (NZ)
Om • Undisciplined bjuder in ett panelsamtal med fem svenska och internationella utövare inom konst, hantverk, arkitektur och design för att reflektera över och diskutera olika perspektiv på kollektivt hantverk. Programpunkten genomförs i samarbete med IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och form.
Om medverkande Amanda Pinatih • Designkurator på Stedelijk Museum i Amsterdam där hon ger den stora designsamlingen nya perspektiv. Genom utställningar och projekt bemöter hon dagens sociala, politiska, dekoloniala, miljömässiga och ekonomiska frågor. Amanda Pinatih är inbjuden till Sverige genom IASPIS expert visiting programme, 2-9 oktober,  2022
James Taylor-Foster • Författare och kulturkritiker med arkitektbakgrund. Han arbetar som curator vid ArkDes. Han har utvecklat flera projekt i Stockholm, bland annat en  museiutställning som utforskar det kreativa fältet ASMR.
Maria Ragnestam • Konstkurator, projektledare och föreläsare baserad i Kiruna. Som operativ utvecklare för Konstfrämjandet Norrbotten har hon övergripande ansvar för Luleåbiennalen och har tidigare lett utvecklingen av Konstmuseet i Norr.
Sarah Darro • Konstkurator, författare och visuell antropolog och gallerichef för Center for Craft, i North Carolina. Hon arbetar i gränslandet mellan samtida konst, hantverk och design. Sarah Darro är inbjuden till Sverige genom IASPIS expert visiting programme, oktober,  2022
Zoe Black • (Ngāpuhi, Ngāti Hine, Pākehā) Konstkurator och biträdande direktör för Objectspace, ett galleri för konsthantverk, arkitektur och design, i Aotearoa på Nya Zeeland. Hon arbetar med projekt som eftersträvar att skapa dialog mellan urfolks konsthantverkspraktiker i Aotearoa och i Sápmi.

About Undisciplined invites a panel of five local and international professionals across art, craft, architecture, and design to unpack their perspectives on collective crafting and have a cross-pollinating conversation. The event is supported by IASPIS, the Swedish Arts Grants Committee’s international Programme for Visual and Applied Arts.
About artists Amanda Pinatih • Design curator at the Stedelijk Museum in Amsterdam where she gives the large design collection new perspectives. Through exhibitions and projects, she addresses today's social, political, decolonial, environmental and economic issues. Amanda Pinatih is invited to Sweden through IASPIS expert visiting programme between 2-9 October, 2022
James Taylor-Foster • Writer and cultural critic with an architectural background. He works as a curator at ArkDes, Stockholm. He has developed several projects in Stockholm, including an exhibition exploring the creative field of ASMR.
Maria Ragnestam • Art curator, project manager and lecturer based in Kiruna. As the operational developer for Art Promotion Norrbotten, she has overall responsibility for the Luleå Biennale and has previously led the development of the Art Museum in Norr.
Sarah Darro • Art curator, writer and visual anthropologist and gallery director of the Center for Craft, in North Carolina. She works in the borderland between contemporary art, craft and design. Sarah Darro is invited to Sweden through IASPIS expert visiting programme between 2-9 October, 2022
Zoe Black • (Ngāpuhi, Ngāti Hine, Pākehā) Art Curator and Associate Director of Objectspace, a gallery for art, architecture and design, in Aotearoa, New Zealand. She works on projects that seek to create dialogue between indigenous arts and crafts practices in Aotearoa and in Sápmi.
SOCIAL CLUB CRAFT! Social Club
6 oktober 10.00-12.00
7 oktober 10.00-12.00
Besöksadress / Visiting address Konstfack, LM Ericssons Väg 14, Hägersten
Föranmälan / Registration • Nej /No
Kostnad / Cost Gratis, Free of charge
Medverkande / Artists Moderators: Sarah Darro (USA), Amanda Pinatih (NL), Maria Ragnestam (SE), Marina Elenskaya (NL), Frank Verkade (NL), Veronika Muráriková (SVK), Anders Ljungberg (SE)
Participants: Berenice Hernandez, Linea Matei, Matilda Frid, Elizabeth Abbott, Amandah Andersson, Beatrice Alvestad Lopez, Bhumika Sethi, Judit Fritz, Hanna Havdell, Helene Kask, Catrin Axelsson, Rosita Ståhl, Mira Davida, Linda Nurk, Miriam Johannesson, Alma Winkler, Jonathan Widegren, Matilda Envall, Susan Sang, Mariona Miquel Ros, Nina Johansson
Om • Välkommen till en serie informella och reflekterande diskussioner om en mängd olika ämnen som rör hantverksmetoder. Utställningsutrymmet kommer att förvandlas till ett nav för samtal och möten med studenter och nyexaminerade konsthantverkare.  Programpunkten genomförs i samarbete med  Konstfack.
Om medverkande Programpunkten är samarrangerat av nuvarande studenter och nyutexaminerade konsthantverkare från programmet CRAFT! vid Konstfack.
About Welcome to a series of informal and reflective discussions on a variety of topics related to craft practices. The exhibition space will be transformed into a hub for conversations and meetings with students and newly graduated craft artists. This event is carried out with the support from the Department of Craft at Konstfack, University of Arts, Crafts and Design.
About artists Co-organized by current students and recent graduates from CRAFT! program at Konstfack, University of Arts, Crafts and Design.
Afterparty / Networking Event Undisciplined + Barklund & Co — Crafting
8 October 2022 kl 16:00 - 22:00
Besöksadress / Visiting address Barklund & Co, Hägerstensvägen 145B, Hägersten
Föranmälan / Registration • Nej /No
Kostnad / Cost Gratis, Free of charge
Medverkande / Artists Inbjudna gäster/Surprise guests: Moderatorer: Rut-Malin Barklund och Veronika Muráriková
Om • Crafting Conversations är ett socialt evenemang där Barklund & Co tillsammans med Undisciplined – en ny poddserie i samarbete med Current Obsession Magazine – tar pulsen på vad som händer under årets Stockholm Craft Week och diskuterar konsthantverkets framtid med inbjudna gäster. För en dag förvandlas galleriet till en bar fylld med oväntade möten och nya idéer, inspirerade av ett kollektivt tankeverk som växer fram under kvällen.
Om medverkande Rut-Malin Barklund är utbildad vid Ädellab på Konstfack och har mångårig erfarenhet av utställningar och konstnärliga samarbetsprojekt. Sedan 2017 driver hon utställningsplattformen Barklund & Co. Veronika Muráriková är nyexaminerad smyckeskonstnär med masterexamnen från Konstfack CRAFT! Hon är medskapare till podcasten Craftsight och i höst lanseras projektet ”Undisciplined – a crafting conversations podcast” som är utvecklad i samarbete holländska konstmagasinet Current Obsession.
About Crafting conversations is a social gathering around the joint of craft. Barklund & Co and Undisciplined – a new podcast series in collaboration with Current Obsession Magazine – give a glimpse of what's going on in Stockholm Craft Week and discuss the future of craft together with surprise guests. For a day, the gallery turns into a bar full of unexpected encounters and new ideas inspired by a collective conversation piece emerging during the evening.
About artists The conversation with the invited guests is moderated by Rut-Malin Barklund and Veronika Muráriková.
Rut-Malin Barklund is educated at Ädellab at Konstfack and has many years of experience in exhibitions and artistic collaborative projects. Since 2017, she runs the exhibition platform Barklund & Co. Veronika Muráriková is a newly graduated jewelry artist with a master's degree from Konstfack CRAFT! She is a co-creator of the podcast Craftsight and this autumn the project "Undisciplined - a crafting conversations podcast" is launched, developed in collaboration with the Dutch art magazine Current Obsession.
UNDISCIPLINED
Back to Top