Undisciplined
Undisciplined är en podcastserie av smyckekonstnären Veronika Muráriková som främst arbetar kring föreställningarna om kroppsutsmyckning när det gäller ljud. I sin podcast dokumenterar och arkiverar hon djärva transdisciplinära metoder inom den världsomspännande konsthantverksrörelsen.
Undisciplined is a podcast series by jewelery artist Veronika Muráriková who mainly works on the notions of body adornment when it comes to sound. In the podcast, she documents and archives bold transdisciplinary methods within the worldwide arts and crafts movement.

www.undisciplinedpodcast.com
UNDISCIPLINED • Have You Heard My Jewellery • Michelle Bondulich, Veronika Muráriková
Back to Top