Masters of Craft är sexton konstnärer ur årets avgångsklass från masterprogrammet CRAFT! på Konstfack.  Nu samlas de åter igen efter den kaotiska avslutning som utbildningen fick i våras i och med pandemin.
Masters of Craft is a group of sixteen artists from this year's graduating class in the master's program CRAFT! at Konstfack University College of Arts Crafts and Design. This is the first time they gather again since the chaotic ending of their education this spring, due to the Corona virus.

www.konstfack.se
Besöksadress/Visiting address: c/o Etc Studio, St Paulsgatan 14, Stockholm
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Aftermath
Vernissage/Opening:
2 oktober 17.00-20.00, 3 oktober 12.00-16.00, 4 oktober 12.00-16.00
Medverkande / Artists: Jo Andersson, Maja Bäckström, Tina Domeij, Malin Ida Eriksson, Tongxin Gao, Caroline Harrius, Sebastian Hägelstam, Maria Johansson, Lisa Juntunen Roos, Emelie Liljebäck, Sijia Li, Poetic Justice (Beata Alfredsson Grahn & Klara Brydewall Sandquist), Johan Schalin, Emilia Sundqvist, Tuva Widén.
Om: I en konsumtionsorienterad tid blir konsthantverket en slags motaktion, ett undersökande. De före detta studenterna vill, genom att söka sig bortom konsthantverkets traditionella material och processer, tänja gränserna och förskjuta de traditionella normer som finns inom konsthantverket. Genom att låta gränsen mellan material, görande och verk vara diffus, kan något nytt uppstå när plats, material, kropp och handling möts.
I efterdyningarna av ett läsår som inte blev som studenterna tänkt sig och med en kvardröjande känsla av att inte ha avslutat det de påbörjat bjuds du in till ett unikt tillfälle att se deras examensarbeten så som de var menade att visas.
About: In a time more oriented towards consumption, craft becomes a counteraction, an investigation. The former students want to, through a search beyond the traditional materials and processes of craft, push the boundaries and norms of craft and its practices. Blurring the lines between material, making and work, they see new things occur.
In the aftermath of an academic year that did not quite turn out as anticipated, and with a lingering feeling that they didn’t get to finish what they started, you are invited to a unique opportunity to see their master’s projects as they were meant to be seen.
..................................................................

Caroline Harrius, The Repulsive Flower
Caroline Harrius, The Repulsive Flower
Tongxin Gao, A Fading Rose
Tongxin Gao, A Fading Rose
Aftermath Poster, Katrin Gudrun Helgadottir and Olga Nycander
Aftermath Poster, Katrin Gudrun Helgadottir and Olga Nycander

Masters of Craft • Aftermath, Emilia Sundquist, Mamma, Beata Grahn

Back to Top