Masters of Craft är årets avgångsstudenter från masterprogrammet CRAFT! på Konstfack. I och med rådande situation har våra examensarbeten hittills enbart visats digitalt och/eller i decimerad form, och vi samlas nu en sista gång för att visa våra masterprojekt i sin helhet. Totalt är vi 20 medverkande och vi arbetar inom en mängd olika medium och tekniker som alla ryms inom det breda fältet Craft.
Masters of Craft consist of this year’s graduating class from the CRAFT! master’s programme at Konstfack. Due to the covid-19 situation, our exam projects have so far only been shown digitally or in a decimated form, and we are now getting together one last time to display our work in a more complete manner. We are 20 participants and we all work in different media and techniques that belong in the expanded craft field.

www.konstfack.se
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Aftermath
Medverkande / Artists: Jo Andersson, Maja Bäckström, Tina Domeij, Amanda Elida Varhaugvik, Malin Ida Eriksson, Tongxin Gao, Emma Hansen, Caroline Harrius, Sebastian Hägelstam, Maria Johansson, Lisa Juntunen Roos, Simone Kuhs, Sijia Li Emelie Liljebäck, Poetic Justice (Klara Brydewall Sandquist & Beata Alfredsson Grahn),  Emilia Sundqvist, Johan Schalin, Eva Skärlund, Åsa Sjödin, Tuva Widén.
..................................................................
Back to Top