Crafting Connections
Crafting Connections är ett projekt arrangerat av Machteld Lambeets, Margherita Pozzali och Laia Ribas Valls. Gruppen möttes under masterutbildningen CRAFT! på Konstfack där de studerade tillsammans på inriktningen Ädellab. Trots olika fokus och arbetssätt delar de kärleken till material och ett intresse för vardagsobjekt som meningsbärare.
Crafting Connections is a project organized by Machteld Lambeets, Margherita Pozzali and Laia Ribas Valls. The group of three met at the department of Ädellab during their master studies at Konstfack University of Arts Crafts and. Whilst having different approaches and focuses in their practice, they share a common love for materials and an interest in everyday objects as carriers of meaning.
Crafting Connections • Lambeets Pozzali Ribas, Vessel • Foto: Margherita Pozzali
Back to Top