Crafting Connections
Crafting Connections är ett projekt arrangerat av Machteld Lambeets, Margherita Pozzali och Laia Ribas Valls. Gruppen möttes under masterutbildningen CRAFT! på Konstfack där de studerade tillsammans på inriktningen Ädellab. Trots olika fokus och arbetssätt delar de kärleken till material och ett intresse för vardagsobjekt som meningsbärare.
Crafting Connections is a project organized by Machteld Lambeets, Margherita Pozzali and Laia Ribas Valls. The group of three met at the department of Ädellab during their master studies at Konstfack University of Arts Crafts and. Whilst having different approaches and focuses in their practice, they share a common love for materials and an interest in everyday objects as carriers of meaning.

Besöksadress / Visiting address Västmannagatan 49, Stockholm
UTSTÄLLNING / EXHIBITIONCrafting Connections – Stockholm edition
Vernissage / Opening 7 oktober 18.00-21.00
6 oktober 12.00-18.00
7 oktober 12.00-21.00
8 oktober 12.00-18.00
9 oktober 12.00-18.00
Medverkande / Artists Machteld Lambeets, Margherita Pozzali, Laia Ribas Valls
Om • Crafting Connections är ett materiellt och visuellt spel som uppfyller behovet av att vara i kontakt med varandra. Reglerna är enkla: En av deltagarna delar tre bilder utan förklaring, de andra två skapar ett objekt som reaktion till bilderna och sedan börjar en ny runda. Tanken är att lyfta frågor om inflytandet av förhållanden och fysisk distans, inte bara om vår vänskap utan också om den gestaltande och kreativa processen och reaktionerna den framkallar. Under Stockholm Craft Week visas resultatet av projektets första år, där spelet avledde och förvrängde konstnärernas sedvanliga skapandeprocess.
Om medverkande Crafting Connections är ett projekt arrangerat av Machteld Lambeets, Margherita Pozzali och Laia Ribas Valls. Gruppen möttes under masterutbildningen CRAFT! på Konstfack där de studerade tillsammans på inriktningen Ädellab. Trots olika fokus och arbetssätt delar de kärleken till material och ett intresse för vardagsobjekt som meningsbärare.
About Crafting Connections is a material and visual game that responds to peoples need to stay in close contact. The rules are simple: One of the participants shares three pictures without explanation, the other two create an object in reaction to the pictures, and then a new round begins. The idea is to raise questions about the influence of relationships and physical distance, not only about friendship but also about the formative and creative process and the reactions it evokes. During Stockholm Craft Week the artist group will show results from the first year of the project, where the game diverted and distorted their usual practice.
About artists Crafting Connections is a project organized by Machteld Lambeets, Margherita Pozzali and Laia Ribas Valls. The group of three met at the department of Ädellab during their master studies at Konstfack University of Arts Crafts and. Whilst having different approaches and focuses in their practice, they share a common love for materials and an interest in everyday objects as carriers of meaning.
Crafting Connections • Lambeets Pozzali Ribas, Vessel • Foto: Margherita Pozzali
Back to Top