Crafting Connections

Crafting Connections-Sprouting edition är ett projekt arrangerat av Machteld Lambeets och Margherita Pozzali. Gruppen möttes under masterutbildningen CRAFT! på Konstfack där de studerade tillsammans på inriktningen Ädellab. Trots olika fokus och arbetssätt delar de kärleken till material och ett intresse för vardagsobjekt som meningsbärare.
Crafting Connections