Crafting Connections

Crafting Connections är ett grupprojekt som startades 2021 av Margherita Pozzali, Laia Ribas Valls och Machteld Lambeets. Sedan starten har de tre konstnärerna sett projektet som en plats där de kan träffas och samtala genom sitt arbete. Pozzali, Ribas och Lambeets träffades 2015 när de studerade sina mastersprogram på Konstfack. Trots olika fokus och arbetssätt delar de kärleken till material och ett intresse för vardagsobjekt som meningsbärare.
Crafting Connections

Margherita Pozzali, Machteld LambeetsFoto: Margherita Pozzali