Crafting Connections

Crafting Connections är ett grupprojekt som startades 2021 av Margherita Pozzali, Laia Ribas Valls och Machteld Lambeets. Sedan starten har de tre konstnärerna sett projektet som en plats där de kan träffas och samtala genom sitt arbete. Trots olika fokus och arbetssätt delar de kärleken till material och ett intresse för vardagsobjekt som meningsbärare.
Crafting Connections

Laia Ribas Valls, Machteld Lambeets, Margherita PozzaliFoto: Margheria Pozzali