Atelier Ädelsmide är en butik, galleri och verkstad för smycken och corpus som drivs av silversmederna Caroline Lindholm och Helena Sandström. I de anrika lokalerna har silversmide utövats ända sedan 1940-talet då Sigurd Persson en gång startade smedjan. Atelier Ädelsmide är en plattform för samtida konsthantverk, samarbeten och inspiration!
Atelier Ädelsmide is a shop, gallery and workshop for jewellery and corpus, managed by the silversmiths Caroline Lindholm and Helena Sandström. Opened by silversmith Sigurd Persson the workshop dates back to the 1940s. Atelier Ädelsmide is a platform for contemporary craft, collaborations and inspiration!

Atelier Adelsmide

Back to Top