Atelier Ädelsmide
Atelier Ädelsmide är ett galleri med butik och verkstad för smycken och corpus som drivs av silversmederna Caroline Lindholm och Helena Sandström. I de anrika lokalerna har silversmide utövats ända sedan 1940-talet då Sigurd Persson en gång startade smedjan. Atelier Ädelsmide är en plattform för samtida konsthantverk, samarbeten och inspiration.
Atelier Ädelsmide is a gallery and workshop for jewellery and silver hollowware run by Caroline Lindholm and Helena Sandström. In the historic premises silversmithing has been practiced since the 1940s when famous craftsman Sigurd Persson started the workshop. Atelier Ädelsmide is a platform for contemporary crafts, collaborations and inspiration.

Besöksadress / Visiting address Högbergsgatan 12, Stockholm
UTSTÄLLNING / EXHIBITION, Öppen ateljé / Open studio & Workshop Teckna med sågen!?
Vernissage / Opening 8 oktober 10.00-15.00
8 oktober 10.00-15.00
9 oktober 10.00-15.00
Medverkande / Artists Caroline Lindholm, Helena Sandström
Om • Under två dagar på Stockholm Craft Week finns möjlighet att prova på att såga mönster ur en bit plåt, med en guldsmedssåg. Guld-och silversmederna Caroline och Helena visar och instruerar hur det går till. I galleriet finns smycken och silverföremål som inspiration. Under öppettiderna är det drop- in för max fyra personer åt gången. Åldersgräns 10 år.
Om medverkande Atelier ädelsmide är ett galleri med butik och verkstad för smycken och corpus som drivs av silversmederna Caroline Lindholm och Helena Sandström. De möttes på 1990-talet under utbildningen på Konstfack och är båda representerade vid bl.a. Nationalmuseum i Stockholm. I de anrika lokalerna på Södermalm har silversmide utövats ända sedan 1940-talet då Sigurd Persson en gång startade smedjan.
About During two days at Stockholm Craft Week, you’ll have the opportunity to try cutting patterns out of a piece of sheet metal, with a goldsmith's saw. Caroline and Helena will show and instruct you how it is done. In the gallery, jewellery and silverware serve as inspiration. During the opening hours, there is drop-in with a maximum of four people at a time. Agelimit 10 years.
About artists Atelier ädelsmide is a gallery with shop and workshop for jewellery and corpus run by silversmiths Caroline Lindholm and Helena Sandström. They met in the 1990s during their studies at Konstfack University of Arts Crafts and Design, and among others they are both represented at the National Museum in Stockholm. In the historic premises on Södermalm, silversmithing has been practiced ever since the 1940s when Sigurd Persson once started the forge.
Atelier Ädelsmide • Teckna Med Sågen, Caroline Lindholm, Helena Sandström • Foto: Helena Sandström
Back to Top