Atelier Ädelsmide
Atelier Ädelsmide är ett galleri med butik och verkstad för smycken och corpus som drivs av silversmederna Caroline Lindholm och Helena Sandström. I de anrika lokalerna har silversmide utövats ända sedan 1940-talet då Sigurd Persson en gång startade smedjan. Atelier Ädelsmide är en plattform för samtida konsthantverk, samarbeten och inspiration.
Atelier Ädelsmide is a gallery and workshop for jewellery and silver hollowware run by Caroline Lindholm and Helena Sandström. In the historic premises silversmithing has been practiced since the 1940s when famous craftsman Sigurd Persson started the workshop. Atelier Ädelsmide is a platform for contemporary crafts, collaborations and inspiration.
Atelier Ädelsmide • Teckna Med Sågen, Caroline Lindholm, Helena Sandström • Foto: Helena Sandström
Back to Top