ööxxxxxxxxxx

Konstnärernas kollektivverkstad Bohuslän (KKV-B) är en unik kollektivverkstad beläget i kulturtäta Gerlesborg, i norra Bohuslän. Det är en av Sveriges 23 kollektivverkstäder, varav en av fyra med riksintresse – och den enda av dessa utanför storstadsregionerna.
ööxxxxxxxxxx

Elisabeth Billander/ Elinor Andersson/ Sara Borgegård Älgå Foto: RHIs digitala bildarkiv