Tontouristen Kollektiv

Tontouristen Kollektiv (från tyska ton - lera) består av Anne Marie Dehon, BE, Marilen Rauch DE och Jennifer Forsberg SW. Tillsammans utforskar vi lerans olika narrativ. I Clay/Body tittar vi närmare på den storskaliga lerbrytning som präglat Westervaldområdet i västra Tyskland under hundratals år. Genom dokumentära processer och konstnärliga interventioner synar vi de komplexa sambanden mellan människa och material.
Tontouristen Kollektiv

Foto: