Tjeckiska Centret Stockholm

LOOP: KONSTFACK X UMPRUM är en samarbetsutställning med workshops som är medarrangerad av Tjeckiska Centret Stockholm, Konstfack Craft! Textile och textilstudion vid Academy of Art, Architecture & Design i Prag. Syftet med detta initiativ är att föra samman tjeckiska och svenska konstnärer med allmänheten för att diskutera, ta lärdom och uppleva olika tillvägagångssätt inom hantverk, vävning och materialets samexistens med naturen.
Tjeckiska Centret Stockholm