Malmstens

Malmstens erbjuder utbildning i möbeldesign, möbelsnickeri och möbeltapetsering. Med traditionen som utgångspunkt arbetar de med möbler för framtiden. De tre utbildningarna, alla med möbler som gemensam nämnare, ger unika möjligheter till samarbete och kunskapsutbyte. I skräddarsydda lokaler och välutrustade verkstäder arbetas det i mindre grupper och varje students individuella process och inriktning sker i direkt dialog med lärare och handledare.
Malmstens

Foto: Malmstens

The New is Old – tradition is the challenge

Välkommen till ett symposium med syfte att diskutera en omförhandling av två stilar eller begrepp vilka har en stark påverkan på formfältet: ”Det nya” och ”Det gamla”. Under symposiet diskuteras och visas exempel på hur samtidigt redovisade lager av olika stilar och tider i en och samma inredning kan förhöja en rumsgestaltning- något nytt som växt ur något gammalt snarare än att det gamla måste bort för att ge plats åt det nya. Symposiet beskyddas av två husgudar: Karin Larsson och Carlo Scarpa, en konstnär och en arkitekt vilka båda var djärvt nyskapande i sina inredningsprojekt och där det nya tog sin näring från, och växte ur det gamla, det befintliga. Larsson och Scarpa såg på traditionen som en utmaning. Det gamla var en förutsättning för det nya.

Medverkande

Jasna Seršić Henrik Nerlund Uglycute Tor Lindstrand Christian Björk Malmstens Forum för Form LiU Anna Ingemark Andreas Nobel

Föreläsning • Seminarium

Larsbergsvägen 8, Lidingö

Se karta

Öppet

  • Torsdag 5 Oktober 10.00-18.00

Begränsat antal platser

60

Föranmälan krävs

Anmälan görs senast den 25 oktober. ?

Medverkande

Jasna Seršić Henrik Nerlund Uglycute Tor Lindstrand Christian Björk Malmstens Forum för Form LiU Anna Ingemark Andreas Nobel

Sträng/String

Utställningen "Sträng/String" av John Funkquist handlar om att vissa förutsättningar redan är givna och bör utnyttjas vare sig man vill eller inte. Det handlar också om att det trots detta ryms mycket i det givna. Spelrummet är alltid större än man tror. Men mest handlar det om att vissa saker efter viss förberedelse kan sättas ihop på ett sätt som samtidigt är både pålitligt och opålitligt. John Funkquist är i grunden möbelsnickare. På senare tid har han försökt bli något annat.

Medverkande

John Funkquist

Utställning

Larsbergsvägen 8, Lidingö

Se karta

Vernissage

Torsdag 5 Oktober 18.00-20.00

Öppet

  • Fredag 6 Oktober 12.00-17.00
  • Lördag 7 Oktober 12.00-17.00
  • Söndag 8 Oktober 12.00-17.00

Medverkande

John Funkquist

Visning av Malmstensskolan

Malmstens visar sina verkstäder och övriga lokaler- snickerier, möbeltapetseringsverkstäder, ateljéer m.m.

Medverkande

Andreas Nobel

Visning

Larsbergsvägen 8, Lidingö

Se karta

Öppet

  • Lördag 7 Oktober 14.00-15.00
  • Söndag 8 Oktober 14.00-15.00
Visning av Malmstens verkstäder och lokaler

Medverkande

Andreas Nobel