Symposium: The New is Old

The New is Old- Traditionen är utmaningen
Symposium och utställning med syfte att diskutera en omförhandling av två stilar/begrepp vilka har en stark påverkan på formfältet: Det nya och Det gamla.
Vi vill diskutera och visa exempel på hur samtidigt redovisade lager av olika stilar och tider i en och samma inredning kan förhöja en rumsgestaltning- nåt nytt som växt ur nåt gammalt. 
Symposiet beskyddas av två husgudar: Karin Larsson och Carlo Scarpa, en konstnär och en arkitekt vilka båda var djärvt nyskapa
Symposium: The New is Old