Malmstens

Malmstens erbjuder utbildning i möbeldesign, möbelsnickeri och möbeltapetsering. Med traditionen som utgångspunkt arbetar de med möbler för framtiden. De tre utbildningarna, alla med möbler som gemensam nämnare, ger unika möjligheter till samarbete och kunskapsutbyte. I skräddarsydda lokaler och välutrustade verkstäder arbetas det i mindre grupper och varje students individuella process och inriktning sker i direkt dialog med lärare och handledare.
Malmstens

Foto: Malmstens