Svensk Form

Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening som har förespråkat design som samhällsutvecklande kraft sedan 1845. Genom Svensk Forms regionalföreningars initiativ över hela landet, tidskriften Form, designutmärkelserna Ung Svensk Form och Design S arbetar de för att visa vägen till ett hållbart samhälle genom god design! 
Svensk Form

Foto: Svensk Form