Supportive Structure

Supportive Structure består av fyra kvinnliga konstnärer som arbetar med konsthantverkliga metoder. Gruppen bildades under det sista året på masterprogrammet CRAFT! På Konstfack, ur en längtan att kunna stödja varandra i att etablera sig som professionella konstnärer. Medlemmarnas praktiker sträcker sig från keramik till textil, stop motion-film och performance, men förenas av ett intresse för det känslomässiga bandet mellan människa och objekt, och viljan att utforska detta genom konsthantverk.
Supportive Structure

Foto: