Smedjan Blackeberg

Smedjan Blackeberg startade 2022 och drivs av
konsthantverkarna Agnes Larsson och Maki
Okamoto. Målet med Smedjan Blackeberg som
plattform är att främja, vidga och sammanföra
konsthantverksarenan, den lokala med den centrala.
Här har vi vår metallverkstad, håller kurser för både
barn och vuxna och anordnar utställningar. Hos oss
sätter människor sina händer i materialen och möter
varandra genom en gemensam upplevelse av
hantverket.
Smedjan Blackeberg

Foto: