Platina

Platina är en plattform för samtida smyckekonst. Här bedrivs sedan 1999 galleriverksamhet och butik med guldsmedsverkstad för egen tillverkning. I samarbete med andra gallerier, institutioner, och museer visas smyckekonst från hela världen genom utställningar, popup-evenemang, experimentella projekt, föreläsningar, utbildning, seminarier och mer.
Platina

Hanna HavdellFoto: Hanna Havdell