Parts & Pieces

Parts & Pieces är ett kollektiv bestående av konstnärer, designers och konsthantverkare. Gruppen syftar till att skapa en pågående konversation och utbyte mellan varandra, där de kommer samman för att hitta en gemensam grund genom utställningar. 
Parts & Pieces

Foto: