Päivi Ernkvist

Päivi Ernkvist är keramiker med utbildning från Konstfack och arbetar sedan 2009 som konstprojektledare för Stockholm Konst. Hon har tidigare arbetat för Statens konstråd och Craft in Dialog, IASPIS. Ernkvists verkstad är navet för såväl hennes egen konstnärliga verksamhet som övriga uppdrag inom form, rumslighet och hantverkskunnande.
Päivi Ernkvist

Foto: Päivi Ernkvist