På Sergels torg

Projektet "På Sergels torg" är en platssamverkan mellan Stockholms stad, lokala fastighetsägare, näringsliv och civilsamhälle. Tillsammans vill man bidra till ett levande Sergels torg, en offentlig plats där människor trivs och vill vistas. 
På Sergels torg

UtomhusgalleriFoto: På Sergels torg