På Sergels torg

På Sergels torg är ett platssamverkansprojekt mellan Stockholms stad, lokala fastighetsägare, näringsliv och civilsamhälle. Tillsammans bidrar vi till ett levande Sergels torg där människor trivs och vistas. 
På Sergels torg