P.A.N.G.

Vi är ett kollektiv bestående av tolv yrkesverksamma inom konstbroderi och textilkonst. Vi har olika bakgrund, utbildning och erfarenheter, men har kommit samman i vår vilja att ge nålen och tråden en självklar plats inom både konstvärlden och det offentliga rummet. Vi tror på samarbete och att lyfta varandra. Visionen med P.A.N.G. är att vara ett nätverk för yrkesverksamma inom broderi och textilkonst. 
P.A.N.G.

Foto: