NNCA – Nordic Network of Crafts Associations

NNCA – The Nordic Network of Crafts Associations hantverksorganisationer främjar samarbete och dialog mellan sina medlemsorganisationer och stärker därigenom området för samtida konsthantverk över hela Norden och internationellt.
NNCA – Nordic Network of Crafts Associations

NNCAFoto: NNCA