Konstkollektivet Konstspiration

I juni 2023 tog medlemmarna av Konstkollektivet Konstspiration en kandidat i smyckekonst tillsammans, men var inte redo att gå skilda vägar. Istället fortsätter vi att tillsammans skapa sammanhang utanför skolan där vi stöttar och inspirerar varandra. Vi verkar inom ett fält som lätt hamnar i skymundan och tillsammans vill vi lyfta smyckekonsten i offentligheten. Sex olika liv, stilar och kunskaper möts i gemensamma teman. Våra tolkningar blandas och får interagera såväl med varandra som med publiken.
Konstkollektivet Konstspiration

Foto: