Konsthantverkspodden

Sedan sin gemensamma tid på Konstfack har Evelina, Ida, Lisa och Petter sakta men säkert utformat detta projekt som idag verkar för att brett diskutera materialbaserad konst och samtida konsthantverk. Via podden lyfts konstnärer och konsthantverkare fram och kunskap sprids och bevaras.
Konsthantverkspodden

Foto: