Konstfack • Craft Researchers

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola med inriktningen konst, design och konsthantverk. Varje år deltar här cirka 900 studenter i kandidat-, master- och doktorandprogram, lärarutbildning och fristående kurser. År 2022 beviljades Konstfack rätt att utfärda examen på forskarnivå – detta har möjliggjort utvecklingen av en egen forskarutbildning på konstnärlig grund.

Konstfack • Craft Researchers

Anna Mlasowsky, Ashley Menestrina, Jenifer FalldinFoto: Devin Muñoz, Matthew Burke, David Wulzen