Konstfack Alumner 2022-2023

Vi är en grupp alumner från institutionen för konsthantverk på Konstfack som tog examen 2022 och 2023 som tillsammans organiserar en utställning där vi presenterar våra olika praktiker. Med bakgrund från Ädellab, Textil, och Keramik & glas, vill vi visa en bred bild av fältet.
Konstfack Alumner 2022-2023

Foto: