Schalin & Hägelstam

Keramikern Sebastian Hägelstam och silversmeden Johan Schalin har en gemensam fascination för dödskallen. Det är det sista som finns kvar av människan när resten av kroppen har förmultnat men även en symbol som återfinns på hela den kulturella skalan – från den mest banala kitsch till allvarsam memento mori.
Schalin & Hägelstam

Schalin & HägelstamFoto: Sebastian Hägelstam