Crafting Words / Crafting Objects

Den konstnärliga skrivgruppen startades av sju dåvarande studenter på Konstfacks masterprogram CRAFT! som genom den gemensamma plattformen fick möjlighet att reflektera över upplevelsen att examineras under pandemin. Gruppen har fortsatt sitt skrivande och har idag ett stort material av texter som skildrar mellanrummen i sju konstnärskap.
Crafting Words / Crafting Objects

craftingwords/craftingobjectsFoto: Sebastian Hägelstam