Hantverkarna Stockholm

Stockholms Hantverksförening är en näringspolitisk organisation med Stockholms hantverkare i fokus. I mer än 175 år har föreningen värnat om hantverksföretag, yrkesutbildning och yrkesskicklighet, samt arbetat för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer, myndigheter och institutioner.
Hantverkarna Stockholm

Foto: