Hantverkarna Stockholm

Stockholms Hantverksförening bildades år 1847 som en manifestation för hantverkets betydelse i det moderna samhället. Föreningens arbete är en livaktig samlingsplats för hantverkare, och verkar för ett Stockholm i ständig utveckling. Här samlas fler än 300 olika hantverksyrken och inom föreningens egen skola Hantverksakademin utbildas hantverkare i ett 80-tal yrken.

Hantverkarna Stockholm

Sofia BjörkmanFoto: Danny Elfman