Handarbetets Vänner

Handarbetets Vänner är ett centrum för avancerad textilt hantverk och design grundat 1874. I den unika ateljén tillverkas storskalig textil konst till olika platser – från Sveriges riksdag till FN:s högkvarter. Vid Handarbetets Vänners skola utbildas morgondagens textilhantverkare. Handarbetets Vänner driver även ett textilgalleri där verk av etablerade textilkonstnärer såväl som rising stars visas.
Handarbetets Vänner

Ann Bonander LooftFoto: Ann Bonander Looft