Finn Ahlgren

Mitt konstnärskap kretsar kring estetik, status och moral och jag opererar gärna inom fältet för  möbeldesign då det inom design finns tydliga och ofta gemensamma åsikter om vad som är rätt och fel, fint och fult. I mitt arbete ser jag hantverket som helt avgörande. För att få fram misstagen, slumpen och det okontrollerade måste handen vara med. Endast tanken hade aldrig räckt. 
Materialet jag använder är alltid återbrukat och jag föredrar sådant som andra betraktar som värdelöst.
Finn Ahlgren

Foto: