Matilda Haritz Svenson & Niklas Darke

Matilda Haritz Svenson är keramiker och skapar vedbrända, keramiska skulpturer som hon sätter i rörelse. Niklas Darke är skribent, författare och översättare. Snart presenterar de sitt gemensamma projekt.
Matilda Haritz Svenson & Niklas Darke

Matilda Haritz Svenson, Niklas DarkeFoto: Klas Sjöberg