Craftly Crew

Vi är 17 konstnärer som har studerat master CRAFT! på Konstfack tillsammmans. I vårt gemensamma intresse att arbeta med samtida konsthantverk samlas vi, och använder det som ett verktyg för att kommentera vår samtid på olika sätt. Individuellt arbetar vi med våra egna praktiker och tillsammans har vi i gruppen utbildat oss under ca. 80 år! Under tidigare gemensamma utställningar har vi sett en styrka i att samla våra olika uttryck, tekniker och material i ett gemensamt sammanhang. 
Craftly Crew

Foto: