Artten Gallery

ARTTEN GALLERY är ett samtidskonstgalleri i centrala Stockholm som främjar talanger och förmågor hos kvinnor och ungdomar. Det är en mötesplats där konst, mode och hantverk förenar människor för fred och frihet. Våra inkluderande workshops sprider inspiration, styrka och stöd. Tillsammans skapar vi kollektiva konstverk som skildrar de utmanande tider vi lever i.
Artten Gallery

Foto: