ArkDes

ArkDes är ett centralmuseum med regeringsuppdrag att öka vår förståelse för och initiera samtal om hur arkitektur och design påverkar våra liv. Museiverksamheten bedrivs på Skeppsholmen i Stockholm. Men ArkDes uppdrag är inte enbart att skapa utställningar. 
Som myndighet bedriver vi även praktiknära forskningsprojekt inom politikområdet gestaltad livsmiljö. Politikområdet behandlar den betydande roll som arkitektur, form, design, konst och kulturarv har vid utformandet av livsmiljöer.
ArkDes

Foto: