WIP:sthlm
WIP (Work in Progress) är Stockholms största ateljékollektiv. På två våningar i lokalerna i Västberga finns ateljéer samt gemensamma verkstäder och projektrum för cirka 80 yrkesutövande konsthantverkare och konstnärer.

WIP (Work in Progress) is Stockholm's largest studio collective. On two floors in the premises in Västberga, there are studios as well as joint workshops and project rooms for about 80 professional artisans and artists.

www.wipsthlm.se
WIP-sthlm (Work in Progress )
Back to Top