WIP:sthlm
WIP (Work in Progress) är Stockholms största ateljékollektiv. På två våningar i lokalerna i Västberga finns ateljéer samt gemensamma verkstäder och projektrum för cirka 80 yrkesutövande konsthantverkare och konstnärer.
WIP (Work in Progress) is Stockholm's largest studio collective. On two floors in the premises in Västberga, there are studios as well as joint workshops and project rooms for about 80 professional artisans and artists.

Besöksadress / Visiting address Västbergavägen 26, Hägersten

www.wipsthlm.se
UTSTÄLLNING / EXHIBITIONÖppen ateljé / Open studio Parts and Pieces
Vernissage / Opening 6 oktober 17.00-20.00
6 oktober 17.00-20.00
7 oktober 11.00-16.00
8 oktober 11.00-16.00
9 oktober 11.00-16.00
Medverkande / Artists Maja Bakken, Sabine Offerlind Thunberg, Linnea Blomgren, Linus Hultgren, Linda Zettermann, Sara Carlsson, Marie O´ Connor, Jesper O.T Andersson, Ulrika Mårtensson Hanje
Om • Med utgångspunkt i konsthantverket har konstnärerna i ateljékollektivet WIP:sthlm skapat utställningen Parts and Pieces, ett slags collage som ger rum åt och kopplar samman deras vitt skilda praktiker, material och tekniker.
Om medverkande Samtliga utställare är medlemmar i WIP:sthlms ateljékollektiv. Med meriter från institutioner såsom Konstfack, Kungliga Konsthögskolan och Royal College of Art representerar de medverkande konstnärerna en mångsidighet och expertis inom en rad olika hantverkstekniker och material.
About The artists in studio collective WIP:sthlm have created the exhibition Parts and Pieces, an interactive and engaging collage connecting different practices, materials and techniques.
About artists All exhibitors are members of studio collective WIP:sthlm and represent a versatility and expertise within a range of different craft techniques and materials.
WIP-sthlm (Work in Progress )
Back to Top