The Vessel Norwegian Crafts
The Vessel • En nättidning om konsthantverk och materialitet som ges ut av Norwegian Crafts. The Vessel ser på världen genom en hantverkslins och visar en mängd tillverkningsmetoder, visuella uttryck och materialkunskap ur olika perspektiv. Tidningen samarbetar med externa redaktörer, konstnärer och skribenter.
Norwegian Crafts • En ideell organisation som grundades av branschorganisationen Norske Kunsthåndverkere, 2012. Huvudsyftet med Norwegian Crafts är att stärka den internationella ställningen för samtida norskt konsthantverk.
The Vessel • An online magazine about crafts and material culture. The Vessel looks at the world through a craft lens – showcasing making practices, visual expressions, and material knowledges from a multitude of perspectives. The Vessel collaborates with external editors, artists and writers. The Vessel is published by Norwegian Crafts.
Norwegian Crafts • A non-profit organization founded by the Norwegian Association for Arts and Crafts in 2012. Its principal aim is to strengthen the international position of contemporary crafts from Norway.
Föreläsning / Lecture ARTIST TALK & MINGEL
Stories of Making: Across the Ocean, over the Mountain
9 oktober 16.15-17.30 med efterföljande mingel
Begränsat antal platser / Limited number of seats
Besöksadress / Visiting address Sensus, våning 7, Medborgarplatsen 4, Stockholm
Medverkande / Artists Zoe Black (Ngāpuhi, Ngāti Hine, Pākehā), Tomas Colbengtson
Om • Zoe Black (Ngāpuhi, Ngāti Hine, Pākehā) berättar om “Stories of Making: Across the Ocean, over the Mountain”. Projektet syftar till att skapa ökade möjligheter för samarbeten mellan konsthantverkare och konstnärer med urfolksbakgrund samt öka dialogen inom konsthantverksområdet mellan Sápmi och Aotearoa, på Nya Zeeland. Föreläsningen följs av ett samtal mellan Zoe Black och konstnären Tomas Colbengtson, om vikten av platser för urfolksutövare att mötas och visa sina verk som ett steg i dekolonialisering. Föreläsningen och samtalet är på engelska och efterföljs av ett mingel. Programpunkten genomförs i samarbete med The Vessel (Norwegian Crafts).
Om medverkande Zoe Black (Ngāpuhi, Ngāti Hine, Pākehā) Konstkurator och biträdande direktör för Objectspace, ett galleri för konsthantverk, arkitektur och design, i Aotearoa på Nya Zeeland. Hon arbetar med projekt som eftersträvar att skapa dialog mellan urfolks konsthantverkspraktiker i Aotearoa och Sápmi.
Tomas Colbengtson • Sydsame från Björkvattnet, Tärnaby. Hans konstnärskap sätter strålkastaren på den samiska historien med tvångsförflyttningar och språkförbud. Hans verk handlar även om stoltheten till det samiska arvet och kunskapen som följer med den. På hans initiativ startades 2018  Sápmi Salasta (Sápmi omfamnar), ett internationellt residensprogram för dagens urfolkskonstnärer.
About Zoe Black will hold a lecture on "Stories of Making: Across the Ocean, over the Mountain". The project aims to create increased opportunities for collaborations between artisans and artists with indigenous backgrounds and to increase dialogue in the arts and crafts field between Sápmi and Aotearoa, in New Zealand. The lecture is followed by a conversation between Zoe Black and the Sami artist Tomas Colbengtson, about the importance of spaces for indigenous artists to meet and show their work as a step in decolonization. The lecture and conversation will be held in English and are carried out in collaboration with The Vessel (Norwegian Crafts).
About artists Zoe Black (Ngāpuhi, Ngāti Hine, Pākehā) Art Curator and Associate Director of Objectspace, a gallery for art, architecture and design in Aotearoa, New Zealand. She works to create dialogue between indigenous arts and crafts practices in Aotearoa and Sápmi.
Tomas Colbengtson • Southern Sami from Björkvattnet, Tärnaby. His art aims to highlight Sami history of forced displacement and language bans. His work is also about the pride of the Sami heritage and the knowledge that comes with it. In 2018 he initiated the Sápmi Salasta (Sápmi embraces), an international residency program for indigenous contemporary artists.
The Vessel, Norweigan Crafts • Tanya White working on a wahakura • Foto: Emily Parr
Back to Top