The Garage grundades 2015 och är en glasblåsningsstudio belägen i Årstabergs gamla panncentral, strax utanför centrala Stockholm. Studion som drivs av Fredrik Nielsen och Patrick Hällbom har också ateljéplatser där Matilda Kästel, Irina My Ahrenstedt och Martin Arvidsson jobbar för närvarande.
The Garage is a glassblowers’ workshop and studio. The Garage works a lot with public activities and have different glass artists working with their projects. Currently Fredrik Nielsen, Matilda Kästel, Irina My Arhenstedt and Martin Arvidsson have their studio here.

Besöksadress / Visiting address • Svärdlångsvägen 36, Årsta

www.thegaragestockholm.se
..................................................................
ÖPPEN ATELJÉ / OPEN STUDIO • Broken Social Scene
Tors: 30 september 12.00-18.00
1 oktober 12.00-20.00
2 oktober 12.00-18.00
3 oktober 12.00-18.00
Medverkande / Artists • Fredrik Nielsen, Ylva Holmén, Olle Wärme, Nina Westman, Matilda Kästel, Martin Arvidsson, Irina My 
Om • Öppna ateljéer på The Garage.
About • Open studios at The Garage.
..................................................................

PERFORMANCE • Broken Social Scene

1 oktober 18.00-20.00 Fredrik Nielsen
2 oktober 12.00-14.00 Olle Wärme (Lampworking), 15.00-17.00 Ylva Holmén
3 oktober 12.00-14.00 Matilda Kästel, Nina Westman
Medverkande / Artists • Fredrik Nielsen, Ylva Holmén, Olle Wärme, Nina Westman, Matilda Kästel
Om • Glasblåsning Demo
About • Glasblowing Demo
..................................................................

The Garage • Fredrik Nielsen - Dods 2021 • Foto: David Hiatt Larsson

Back to Top