Janna Berggren och Ellen Landberg i samarbete med Tensta konsthall och Stockholms läns hemslöjdsförening
Ellen Landberg
Vävare och konstnär som ställt ut, vävt på uppdrag och lett ett flertal workshops. Undervisar i broderi och vävning.
Vävare med 3-årig utbildning från HV Skola, samt studier i konstnärligt skrivande på Konstfack .
Janna Berggren
Skräddare och konstnär som ställt ut och undervisar på HV Skola i skrivande.
Textil utbildning från HV Skola, studerat konstnärligt skrivande på HDK/Valand och Konstfack, samt gesällbrev i damskrädderi.
Tillsammans driver Ellen Landberg och Janna Berggren ett flerårigt undersökande projekt kring text och textil och hur de förhåller sig till varandra. Det undersökande arbetet har delredovisats i utställningar och essäer.
Ellen Landberg
Weaver and artist. Has held exhibitions, weaver for hire, led several workshops. Teaching weaving and embroidery.
Textile education from HV Skola, studies in artistic research and writing at Konstfack.
Janna Berggren
Tailor and artist. Has held exhibitions and teaches process/reflective writing for textile students.
Textile education from HV Skola, studies in artistic research and writing at HDK/Valand and Konstfack. Holds a journeyman´s certificate for women’s tailoring.   

Together, Ellen Landberg and Janna Berggren are working on a multi annual project, examining text and textile and how the two concepts relate to each other. The project has been partly reported in exhibition form and essays.

www.tenstakonsthall.se
..................................................................

WORKSHOPText och textil - etymologiska syskon
Medverkande / Artists: Ellen Landberg och Janna Berggren
..................................................................
Back to Top