Tensta konsthall är en institution för samtida konst belägen i Stockholmsförorten Tensta. Konsthallen grundades 1998 genom ett gräsrotsinitiativ, och har gjort sig känd för att kombinera ett högprofilerat program för internationell samtidskonst med ambitionen att ha en stark närvaro i lokalområdet. Förutom att producera och husera utställningar med framstående konstnärer, utgör konsthallen en träffpunkt för grupper vars vägar i övrigt sällan korsas.
Tensta konsthall is an art center in the Stockholm suburb of Tensta. Founded through a grassroots initiative in 1998, it is known to combine a high-profile program of international contemporary art with an ambition to be a palpable presence in the neighborhood.
Besöksadress/Visiting address: Taxingegränd 10, Spånga
För ordinarie öppettider se hemsida / For regular opening hours visit website.
..................................................................

WORKSHOPText och textil - etymologiska syskon
3 oktober 12.00-15.00
Medverkande / Artists: Ellen Landberg och Janna Berggren
Om: Text och textil - etymologiska syskon
Det svenska ordet text kommer via franskans texte, ursprungligen från latinets textus (tygbit), vilket i sin tur härstammar från texere - att väva. Bilden av texten som en väv är väl använd och bekant i beskrivningar av texter och berättelser.
Utifrån frågeställningen Vad säger textilen (genom dig)? hålls en öppen workshop kring text och textil. Deltagarna besvarar frågan med ett eller ett par ord på en tygremsa, genom att brodera, skriva, trycka, klippa eller på annat sätt överföra sitt ord. De olika tygremsorna vävs efterhand in i en gemensam väv. Resultatet blir en rya, en sammanställning av individuella berättelser om text och textil, och en kollektiv skrift - eller väv - om vad textil är och kan vara.
Workshopen äger rum på Tensta kosthall i samarbete med Stockholms läns hemslöjdsförening och Tensta konsthall. Drop-in, ingen föranmälan behövs och material finns på plats.
Om medverkande:
Ellen Landberg. Vävare och konstnär som ställer ut, väver på uppdrag och lett ett flertal workshops. Undervisar i broderi och vävning. Vävare med 3-årig utbildning från HV Skola, samt studier i konstnärligt skrivande på Konstfack .
Janna Berggren. Skräddare och konstnär som ställt ut och undervisar på HV Skola i skrivande. Textil utbildning från HV Skola, studerat konstnärligt skrivande på HDK/Valand och Konstfack, samt gesällbrev i damskrädderi.
Tillsammans driver Ellen Landberg och Janna Berggren ett flerårigt undersökande projekt kring text och textil och hur de förhåller sig till varandra. Det undersökande arbetet har delredovisats i utställningar och essäer.
About: Text and textile - etymological siblings
The Swedish word text comes via the French word texte, originally from the latin textus (cloth), which derives from texere - to weave. The image of text as a weave is widely used and familiar from many descriptions of texts, stories and essays.
Starting in the question What does the textile say (through you)?, an open workshop is held dealing with text and textile. The participants answer the question with one or two words on a piece of fabric, by embroidering, writing, printing, cutting or in some other way transfer their word. The pieces of fabric are weaved into a rug. The result will be a collection of individual stories about text and textile, a collective writing - or weave - about what textile is and might be.    
The drop-in workshop is held at Tensta konsthall in cooperation with Stockholms läns hemslöjdsförening and Tensta konsthall. Participants do not need to bring any material and registration is not required.
About artists:
Ellen Landberg. Weaver and artist. Has held exhibitions, weaver for hire, led several workshops. Teaching weaving and embroidery. Textile education from HV Skola, studies in artistic research and writing at Konstfack.
Janna Berggren. Tailor and artist. Has held exhibitions and teaches process/reflective writing for textile students. Textile education from HV Skola, studies in artistic research and writing at HDK/Valand and Konstfack. Holds a journeyman´s certificate for women’s tailoring.  
Together, Ellen Landberg and Janna Berggren are working on a multi annual project, examining text and textile and how the two concepts relate to each other. The project has been partly reported in exhibition form and essays.
..................................................................

Tensta Konsthall • Landberg Berggren, Text och textil - etymologiska syskon

Back to Top