Synkop Print Platform
Synkop är en plattform grundad av konstnärer verksamma inom textiltryck. Gruppen möttes i tryckverkstaden på Konstfack och består av Hannah Moores, Timmy Sjöblom, Maria Johansson och Storm Philippa Clarén som alla delar en gemensam fascination för den historiska och samtida relationen mellan mönster, konst och textil.
Synkop is a platform founded by artists working with textile printing. The group met in the printing workshop at Konstfack University College of Arts Crafts and Design, and consists of Hannah Moores, Timmy Sjöblom, Maria Johansson and Storm Philippa Clarén who all share a mutual fascination for the historical and contemporary relationship between patterns, art and textiles.
Synkop
Back to Top