Synkop är en plattform för konstnärer som fokuserar på̊ textiltryck, med syfte att lyfta fram hur samtidens konstnärer hanterar metervarans format och upprepande uttryck.
Synkop is a platform for artists who focus on printing. With the aim to lift up how current artists use print and the idea of reapeat within a ‘fabric by the meter’ format.
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Can you repeat that?
Vernissage / Opening • 1 oktober 12.00-19.00
2 oktober 12.00-17.00
3 oktober 12.00-17.00
Besöksadress / Visiting address • Detroit Gallery, Roslagsgatan 21, Stockholm
Medverkande / Artists • Amandah Andersson, Amanda Varhaugvik, Emilia Sundqvist, Elsa Chartin, Hannah Moores, Kristina Lundsjö, Lovisa Axén, Martina Skyttberg, Maria Johansson, Olle Halvars, Philippa Clarén, Timmy Sjöblom
Om • ”Can you repeat that?” är en utställning kuraterad av konstnärsplattformen Synkop. Utställningen syftar till att lyfta fram tygrullens egenskaper och konstnärer som arbetar med textiltryck. Alla konstnärer har fått samma format att arbeta utifrån.
Om medverkande • De deltagande konstnärerna är alla verksamma textilkonstnärer med fokus på textiltryck, och är utvalda för sina respektive unika uttryck. Genom att visa upp konstnärernas olika tillvägagångssätt hoppas kuratorerna att betraktaren ska få en djupare förståelse för textilt konsthantverk.
About • “Can you repeat that?” is an exhibition curated by artist run platform Synkop. The exhibition aims to highlight the characteristics of the fabric roll, and artists working with textile print. All artists have all been given the same format to work around.
About artists • The artists are selected for their range in expressions within contemporary Swedish  textile print. Through their range of approaches the curators hope the viewer can get a deeper understanding of the range of textile.
..................................................................

Synkop • Textiltryck utställning, Can you repeat that • Grafisk Form: Vanja Ivarsson

Back to Top