Svenskt Tenn är en inredningsbutik belägen på Strandvägen 5.  Butiken öppnades 1924 av Estrid Ericson.
Svenskt Tenn is an interior shop located at Strandvägen 5. The shop was founded by Estrid Ericson in 1924.

www.svenskttenn.se
Besöksadress/Visiting address: Strandvägen 5
För ordinarie öppettider se hemsida / For regular opening hours visit website.
..................................................................

UTSTÄLLNING / EXHIBITION • Silent Cry
Vernissage/Opening:1 oktober 18.00-19.00
1 oktober 10.00-18.30, 2 oktober 10.00-18.30, 3 oktober 10.00-17.00, 4 oktober 11.00-17.00
Medverkande / Artist: Maria Ängquist Klyvare
Om: Under tre månader i slutet av 2019 var Maria Ängquist Klyvare deltagare i ett Artist-in-Residence program i Jingdezhen, Kina, en stad som sägs vara ursprunget för all världens porslin. Med utställningen på Svenskt Tenn vill hon berätta sin historia. Vid första anblicken ser verken ut som traditionella kärl -och vasformer, men vid närmare granskning framträder siluetten från några av vår tids viktigaste personer.
Om medverkande: Maria Ängquist Klyvare intresserar sig för färg och ljussättning för att nå en helhet. Maria är kanske mest känd för sina arbeten med offentlig utsmyckning, men har också haft ett flertal separatutställningar och lett konstnärliga projekt både i Sverige och internationellt t.ex. projektet China Girl, Hamam – det turkiska badet och Sharing Waters.
About: For three months at the end of 2019, Maria Ängquist Klyvare was invited to an Artist-in-Residence program in Jingdezhen, China. A city said to be the origin of all the china/porcelain in the world. With this exhibition she wants to tell her story. At first glance, her work looks like traditional vessels and vases, but if you look more closely, the silhouette of some of the most important people of our time appears.
About artist: Maria Ängquist Klyvare works with color and lighting to achieve a wholeness. Maria works a lot with public commissions. She also had several solo exhibitions and led artistic projects, both in Sweden and internationally for example China Girl, Hamam - the Turkish bath and Sharing Waters.
..................................................................

Artist talk • Silent Cry
2 oktober 18.00-19.00
Medverkande / Artist: Maria Ängquist Klyvare
Om: Under tre månader i slutet av 2019 var Maria Ängquist Klyvare deltagare i ett Artist-in-Residence program i Jingdezhen, Kina, en stad som sägs vara ursprunget för all världens porslin. Under konstnärssamtalet kommer Maria att berätta om sin vistelse i Kina och bakgrunden till projektet Silent Cry.
About: During three months in 2019, Maria Ängquist Klyvare participated in an Artist-in-Residence program in Jingdezhen, China. A city which is said to be the origin of all the china/porcelain in the world. During her Artist Talk, Maria talk about her stay in China and the background to Silent Cry.
..................................................................

GUIDAD VISNING / GUIDED TOUR • Silent Cry
4 oktober 14.00-16.00
Medverkande / Artist: Maria Ängquist Klyvare
Om: Ta del av en visning av utställningen Silent Cry som grundar sig på Maria Ängquist Klyvares vistelse i Jingdezhen, Kina, staden som sägs vara ursprunget för all världens porslin. Konstnären kommer finnas tillgänglig i lokalen för att berätta om sitt projekt och svara på frågor.
About: Take part in a guided tour of the exhibition Silent Cry, based on Maria Ängquist Klyvare's stay in Jingdezhen, China, a city said to be the origin of all the world's porcelain. The artist will be available in the room to tell about his project and answer questions.
..................................................................

Svenskt Tenn • Utställning, Maria Ängquist Klyvare, Silent Cry • Foto: Jan Kruse

Back to Top