Svenska Vävakademin
Svenska Vävakademien är en förening för professionella utövare inom vävning, såväl praktiskt som teoretiskt. Här arrangeras flera gånger per år föreläsningar, workshops och symposier för föreningens medlemmar och andra intresserade.
Svenska Vävakademien (The Swedish Weaving Academy) is an association for professional weavers, both practically and theoretically. Several times a year they arrange lectures, workshops and symposia for members and other interested in the art of weaving.

Besöksadress / Visiting address • Östasiatiska museet, Tyghusplan 4, Skeppsholmen, Stockholm

www.svenskavavakademin.se
www.ostasiatiskamuseet.se
Föreläsning / Lecture Artist Talk Svenska Vävakademien c/o Östastiatiska Museet
9 oktober 10.00-12.15
Föranmälan krävs / Registration required • Ja / Yes
Föranmälan / Registration Köp din biljett via kalendariet på museets hemsida. En biljett à 100 kr inkluderar båda föredragen och en konstnärspresentation.
Buy your ticket via the calendar on the museum's website. A ticket of SEK 100 includes both lectures and an artist presentation.
Kostnad per person / Cost per person • 100 SEK
Medverkande / Artists Mariana Silva Varela, Linda Zetterman Amica Sundström, Katja Beckman, Anneli Tegelberg
Om • Svenska Vävakademin presenterar två föreläsningar: ”Den röda färgen – en föreläsning om krapp i en historisk och samtida kontext” med Amica Sundström och ”From seed to dye – en föreläsning om indigo, dess användning och tradition i en global kontext” med Linda Zetterman. Föreläsningarna följs av konstnärssamtal med Mariana Silva Varela, Katja Beckman och Anneli Tegelberg. De presenterar sitt arbete med färgskalan som indigo och krapp ger och hur mötet mellan färgskalan och den egna konstnärliga praktiken utvecklades i utställningsprojektet Indigo Madder. 
Om medverkande Mariana Silva Varela arbetar i sitt konstnärskap med frågor kring samtida och historisk migration som knyter an till hennes egen familjehistoria. Arbetet har resulterat i en rad dräkter och installationer. Mariana har också arbetat med flertalet offentliga utsmyckningar. Hon är utbildad vid Handarbetets Vänners skola i Stockholm. https://marianasilvavarela.com
Linda Zetterman är grundare av Boom Craft Studio. Hon är utbildad i textil på Konstfack och arbetar som textilformgivare och färgare. http://www.lindazetterman.se/boom-craft-studio
Katja Beckman arbetar med storskalig textil skulptur där materialets gränser undersöks.  Hon har en master från Konstfack CRAFT! http://www.katjabeckmanojala.com  
Anneli Tegelberg undersöker en textil teknik på garn som kallas ikat . Hon är utbildad vid Handarbetets Vänner, Kawashima Textile School i Japan och går sitt sista år på masterutbildningen CRAFT! på Konstfack . http://annelitegelberg.com
Amica Sundström är 1:e antikvarie vid Statens historiska museer.
About Svenska Vävakademin (The Swedish Weaving Academy) gives two lectures: "The red color - a lecture on crab in a historical and contemporary context" with Amica Sundström and "From seed to dye - a lecture on indigo, its use and tradition in a global context" with Linda Zetterman. The lectures are followed by artist talks with Mariana Silva Varela, Katja Beckman and Anneli Tegelberg. They present their work with the range of colours provided by indigo and krapp and how the meeting between the colours and their own artistic practice developed in the exhibition project Indigo Madder.
About artists Mariana Silva Varela works with issues of contemporary and historical migration that connect to her own family history. The work has resulted in a series of costumes and installations. Mariana has also worked with several public commissions. She is educated at Handarbetets Vänners school in Stockholm. https://marianasilvavarela.com
Linda Zetterman is the co-founder of Boom Craft Studio. She is educated at Konstfack and works as a textile designer and natural dyer. http://www.lindazetterman.se/boom-craft-studio
Katja Beckman works with large-scale textile sculpture and explore the limits of the material. She has a master's degree from Konstfack CRAFT! http://www.katjabeckmanojala.com
Anneli Tegelberg works and explores the textile yarn technique called ikat. She is educated at Handarbetets Vänner, Kawashima Textile School in Japan and is in her final year of the master's course CRAFT! at Konstfack. http://annelitegelberg.com
Amica Sundström is 1st antiquarian at the State Historical Museums.

Workshop Indigo och krapp/ Indigo and madder
9 oktober  13.00-16.00
Besöksadress / Visiting adress • Östasiatiska museet, Tyghusplan 4, Skeppsholmen, Stockholm
Föranmälan krävs / Registration required • Ja / Yes
Föranmälan / Registration Biljetter köps via kalendariet på museets hemsida.
Tickets are purchased via the calendar on the museum's website.
Kostnad per person / Cost per person Kostnad för att delta i workshopen är 500 kr per person, inklusive material.
Cost to participate in the workshop is 500 SEK per person, including materials.
Medverkande / Artist Linnéa Blomgren
Om • Deltagare i workshopen introduceras till växtfärgning med indigo och krapp på olika material samt en reservage-teknik som kallas itajime.
Om medverkande Linnéa Blomgren är textilkonstnär med fokus på vävning och färgning. Hon är utbildad på Handarbetets Vänner skola och har en MFA i Textil från Konstfack.
About Workshop participants are introduced to plant dyeing with indigo and madder on various materials as well as the textile technique called itajime.
About artist • Linnéa Blomgren is at textile artist based mainly focusing on weaving and dyeing. She holds an MFA in Textile from Konstfack Univsersity of Arts, crafts and design and is educated at Handarbetets Vänner, Stockholm.
Svenska Vävakademin • Indigo Madder, LinneaBlomgren, Åsa Pärson
Back to Top